Výběrové řízení Erasmus

ERASMUS+, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ZS 2023/2024

ERASMUS+ KOORDINÁTOR PANEVROPSKÉ UNIVERZITY VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE O STUDIJNÍ POBYT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ NA ZIMNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE URČENO VŠEM STUDENTŮ OBOU FOREM STUDIA (PS i KS) NA OBOU FAKULTÁCH (VŠPP i VŠO)

 

Uchazeči se přihlásí nejpozději do 14. 04. 2023 mailem na adresu: jan.skipala@peuni.cz

Koordinátorovi zašlou motivační dopis v angličtině (jako relevantní motivace není možné považovat osobní důvody k cestování, nebo ochota sledovat kulturní zvyklosti země, motivace musí být více zaměřena na studijní ambice a rozvojové dovednosti studenta v oboru) a strukturovaný životopis v anglickém jazyce a přihlášku na Erasmus+ v češtině.  Do levého rohu záhlaví dopisu uchazeči uvedou dle pořadí 3 preference zahraničních škol, na které by rádi vyjeli příští akademický rok.

 

Více informací na:

https://www.peuni-international.eu/vyjizdejici-studenti/

https://www.peuni-international.eu/list-of-partner-universities/

https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/vysokoskolske-vzdelavani

 

 

Vycestovat? Kdy jindy než teď!

Jazyková bariéra může být pro leckteré studenty problém. Větší bariérou bývají často obavy... Uděláš svůj krok do neznáma?

ERASMUS+