Zajímají tě informace o

moderních studijních programech a o životě na univerzitě?

Chceš být

nebo
třeba

nebo
třeba

Rezervuj si termín na dnech otevřených dveří Panevropské univerzity a zapoj se do soutěže o iPhone12.

Těšíme se na vás na půdě Panevropské univerzity

v Praze ve Spálené ulici 76/14

v Ostravě v Michálkovické ulici 1810

info@peuni.cz

Tel.: 810 888 500

Spálená 76/14, 110 00 Praha 1

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

www.peuni.cz